Koll på läget med Mina sidor
12 december, 2016
Utbyte av tvättboknings system
22 februari, 2017

Pressrelease

Bjuvs kommun maj-16

AB Bjuvsbostäder söker byggklar mark.

 

Att bygga mer i Bjuvs kommun är något som AB Bjuvsbostäder strävar efter, men det finns brist på byggklar mark. Efter att 40 lägenheter i Bjuvs tätort färdigställdes i slutet av 2014 påbörjades planeringen av nästa projekt i Ekeby. Skralt intresse från entreprenörer gjorde att projektet inte kunde genomföras.

  • Projektering och LOU upphandling av Ekeby projektet har inneburit att vi har tappat mer än ett år, säger AB Bjuvsbostäder ordförande, Lennart Granström.

När nu bolaget letar efter alternativa tomter i Ekeby och Billesholm konstateras att inget finns detaljplanerat som är anpassat för modern bostadsbebyggelse.

  • Vi har gjort egna efterforskningar och pekat ut var det skulle passa att på kommunal mark uppföra bostäder. Men inte nog med att detaljplaner saknas utan Ekebys historia som gruvort gör att kostsamma undersökningar först måste genomföras, för att konstatera om det är möjligt att bygga på de utpekade platserna, säger Lennart Granström.

Byggnation idag är kostsamt. Få som vill bygga gör också att priset skjuter iväg. Bjuvsbostäder äger tyvärr inte så mycket egen mark, vilket annars hade gjort produktionen av bostäder billigare.

Styrelsen beslöt i november 2016, att undersöka möjligheterna att förvärva byggklar mark i Ekeby och Billesholm från Bjuvs kommun.

 

Frågor kan ställas till AB Bjuvsbostäders ordförande Lennart Granström; 0709-39 98 86.