Varm- och kallvattenavstängning på Korn- och Rapsgatan!

Ingen telefontid under torsdag-fredag 11-12 augusti
10 augusti, 2022
Tvätt av miljörum och avfallskärl
13 september, 2022

Varm- och kallvattenavstängning på Korn- och Rapsgatan!

Fjärrvärmebolaget (Nevel) kommer under torsdag 1 september mellan kl. 13:00-17:00 att behöva stänga av varm- och kallvatten pga. byte av servisventil. Arbetet påverkar Bjuvsbostäders lägenheter på Korn- och Rapsgatan.

Vi ber om överseende för de eventuella problem som avbrottet kan medföra, Vänligen notera att tiderna ovan är ungefärliga.