Uthyrningspolicy

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad hos AB Bjuvsbostäder.
Uthyrningsprocessen ska vara snabb, rättvis och väl fungerande.

1.1 Syfte och mål

Grundtanken vid uthyrning är ”rätt hyresgäst till rätt bostad”. Det innebär att vi fäster stor vikt vid val av ny hyresgäst. Vi vill ha lugna och trygga bostadsområden, vilket bl.a. skapas genom att ha en bra balans av olika hyresgäster i våra hus.

1.2 Vem

Denna rutin gäller för medarbetare inom kundprocessen.

 2. Hur

Grundprinciper

Av presumtiva hyresgäster begär vi:

  • För att stå i bostadskö krävs en ålder av 16 år.
  • Sökande till bostad ska ha fyllt 18 år och vara myndig och får inte ha hyresskulder eller betalningsanmärkningar samt andra för boendet negativa referenser.
  • Goda rekommendationer från tidigare hyresvärdar.
  • God betalningsförmåga som ska stå i rimlig relation till hyran. Vi tar alltid kreditupplysning på nya hyresgäster.
  • Om betalningsförmågan bedöms som osäker kan särskild säkerhet komma att krävas.

Den sökande har i förekommande fall själv att styrka sina uppgifter med skriftliga intyg m.m.

Trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter har vi regler mot trångboddhet och en bedömning hur många personer som får bo i en lägenhet:

1 rum och kök Max. 3 personer

2 rum och kök Max. 4 personer

3 rum och kök Max. 6 personer

4 rum och kök Max. 8 personer

5 rum och kök Max. 10 personer

Att söka bostad

Innan Du kan ingå i bostadskön måste du registrera dig på hemsidan. Efter registrering får Du en poäng per dag. För att söka bostad måste du inkomma med inkomstuppgift när den är kontrollerad samt kreditvärdighet är gjord aktiveras Du i kön och kan söka bostad.Du är också välkommen att göra ett personligt besök på vårt kontor för att lämna in din ansökan.

Intresseanmälan kan bestå av sökanden och medsökande den är personlig och kan inte överlåtas till annan person.

Kötid räknas från registreringstillfället och nollställs när kontrakt undertecknats. Lediga lägenheter publiceras på hemsidan där Du som sökande själv registrerar dig på önskad lägenhet. Den sökande som har flest poäng och uppfyller vår uthyrningspolicy erbjuds den lediga lägenheten.

Sökande står kvar i bostadskön i sex månader. Har ingen uppdatering skett stryks
man automatiskt ur kön och förlorar sina poäng.

Sökande som får ett hyreskontrakt kan tidigast registrera sig på nytt sex månader från första kontraktsdagen.

Intressenter som lämnat falska uppgifter i intresseanmälan stryks.

Om sökande tackat nej till fem erbjudanden, utan särskild orsak, blir man spärrad i sex månader. Samma förfarande gäller vid uteblivit svar vid tre tillfällen. Poängen bibehålls men inga nya tillkommer under spärrtiden.

Internbyten

Befintliga hyresgäster, som är skötsamma och betalt sina hyror i tid, har rätt att söka internt enligt kösystemets regler under förutsättning att godtagbara skäl till internbyte föreligger. Vid internbyten sker alltid en förbesiktning av lägenheten.

Hemförsäkring

Vid inflyttningstillfället är det obligatoriskt att ha en hemförsäkring. Som hyresgäst får Du givetvis själv bestämma vilket försäkringsbolag som anlitas.