Uthyrning och bevakning av p-platser på Kyrkvägen m.fl.

Driftsproblem med värmen åtgärdade, Norra Ringgatan 3
26 november, 2021
Ny entreprenör grönyteskötsel m.m.
30 november, 2021

Uthyrning och bevakning av p-platser på Kyrkvägen m.fl.

Under hösten har Bjuvsbostäder snyggat till parkeringsplatserna i området Tulpanen (Kyrkvägen m.fl.).
Det som återstår är linjemålning av platserna, men det kräver en torrare väderlek och kommer därför att genomföras först till våren.

Från och med 1 december kommer p-platserna i området Tulpanen att bevakas av ett externt bevakningsbolag som Bjuvsbostäder anlitar. Syftet är att få bättre ordning och reda på parkeringarna.

Detta är ett projekt som kommer att spridas till flera områden under 2022. Det innebär att fler parkeringsplatser kommer att snyggas till, märkas upp och hyras ut. I takt med detta införs också bevakning för att
säkerställa ordningen och se till att förhyrda parkeringar inte används av fel person.

Vi kommer meddela i god tid innan bevakningen införs i ditt område. I samband med att sådan bevakning påbörjas så sätts även skyltar som informerar om bevakningen upp.