Skräp

Miljöarbete
28 januari, 2021
Hissbyte
30 april, 2021

Skräp

Sortering av återvinningsbart material måste bli bättre. Tyvärr kan vi dagligen konstatera att det slarvas.

All återvinning avser förpackningar av plast, glas, metall, papper, vitt och färgat glas samt tidningar. Endast det som blir kvar när matavfall, tidskrifter och förpackningar sorterats skall kastas i restavfallet. Matresterna skall INTE kastas med plastpåsar runt papperspåsen.

Möbler och andra skrymmande saker får inte ställas i miljöhusen eller i trapphus och källargångar. Detta kastar ni gratis på återvinningscentralen eller varför inte ringa en loppis som ofta hämtar.

Mycket av personalens tid går åt att försöka städa efter dem som inte sorterar och tid är pengar. Pengar som ni som boende betalar genom hyrorna. Pengar som vi vill använda till så mycket bättre saker. Tänk på barnens framtid och gör miljön en tjänst genom att sortera soporna rätt. Det är enkelt.