Samråd gällande ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i Ekeby

Vår-/sommarnumret av Hemmavid
23 maj, 2022
Fjärrvärmen Billesholm – Planerat avbrott 2022-07-12
7 juli, 2022

Samråd gällande ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i Ekeby

Bjuvsbostäder har sedan längre tillbaka undersökt möjligheterna till att bygga nya bostäder intill befintliga flerfamiljshus på Bjerrings väg i Ekeby.

Under våren 2022 har tidigare arbete med ändring av nuvarande detaljplan återupptagits.  Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av fastigheten Elestorp 7:86 med ett bostadshus i fyra våningar. Preliminärt skulle cirka 25 nya lägenheter kunna byggas på platsen.

Målsättningen är att åstadkomma moderna och tillgängliga lägenheter med hiss. Nyproduktionen skulle även innebära ett välkommet tillskott av större lägenheter, vilket vi ser en efterfrågan på i Ekeby. Den nya tilltänkta huskroppen skulle placeras ut mot nya förskolan, och rama in innergården som samtidigt skulle förnyas. Nybyggnationen skulle också innebära att nya parkeringsplatser och miljörum skulle tillskapas på fastigheten.

I bifogad information (klicka på länken nedan) kan du läsa mer om den nya tilltänka detaljplanen.

Hyresgästinformation Ekeby ang. samråd detalplan Elestorp (20220629)

Det kompletta underlaget gällande ny detaljplan hittar du Bjuv Kommuns hemsida.

Detaljplanering – Bjuvs kommun