Visselblåsartjänst

Så fungerar visselblåsartjänsten

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera missförhållanden som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Bjuvsbostäder är som helägt bolag till Bjuvs kommun ansluten till samma visselblåsartjänst som kommunen använder. Via nedanstående länk kan du läsa mer om hur visselblåsartjänsten fungerar.

Visselblåsartjänst – Bjuvs kommun