VÅRT UPPDRAG

AB Bjuvsbostäder är det kommunala bostadsföretaget i Bjuv. Vi har 816 lägenheter i de tre kommundelarna Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Hos oss finns både lägenheter i flerfamiljshus och i radhus. Sedan 2014 har vi även 40 stycken nybyggda ”+ 55” lägenheter i Bjuv med god tillgänglighet. Vi förvaltar även verksamhets- och affärslokaler.

Bjuvs kommun har med sitt ägardirektiv pekat ut vilken roll Bjuvsbostäder ska spela för att öka livskvalitet i Bjuvs kommun. Genom affärsmässiga principer och ett hållbart agerande både ekonomiskt och miljömässigt ska vi arbeta för ett varierat utbud av boende med hyresgästinflytande.

”Vi ska vara med och forma ett helt samhälle.”

AFFÄRSIDÉ

Ägarens uppdrag till bolaget sammanfattas i affärsidén.

”Vi ska utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer främja bostadsförsörjningen genom att utveckla och förvalta attraktiva boendemiljöer i Bjuvs kommun.”

VÅR VISION

Utmaningen i visionen är det som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

”Det goda boendet”