VÅRT UPPDRAG

AB Bjuvsbostäder är det kommunala bostadsföretaget i Bjuv. Vi har 1102 lägenheter i de tre kommundelarna Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Hos oss finns både lägenheter i flerfamiljshus och i radhus. Sedan 2014 har vi även 40 stycken nybyggda + 55 lägenheter i Bjuv med god tillgänglighet. Vi förvaltar även verksamhets- och affärslokaler.

Bjuvs kommun har med sitt ägardirektiv pekat ut vilken roll Bjuvsbostäder ska spela för att öka livskvalitet i Bjuvs kommun. Genom affärsmässiga principer och ett hållbart agerande både ekonomiskt och miljömässigt ska vi arbeta för ett varierat utbud av boende med hyresgästinflytande.

“Vi ska vara med och forma ett helt samhälle.”

AFFÄRSIDÉ

Ägarens uppdrag till bolaget sammanfattas i affärsidén.

“Vi ska utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer främja bostadsförsörjningen genom att utveckla och förvalta attraktiva boendemiljöer i Bjuvs kommun.”

VÅR VISION

Utmaningen i visionen är det som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

“Det goda boendet”

FAQ – VANLIGA FRÅGOR OM FÖRSÄLJNINGEN

Vilka fastigheter kommer att säljas?

Vi vet i dagsläget inte vilka fastigheter som kommer att säljas. När det är beslutat kommer vi att informera berörda hyresgäster samt Hyresgästföreningen om detta. 

Kommer min hyra att förändras ifall fastigheten där jag bor säljs?

Din hyra och ditt hyreskontrakt förändras inte för att huset du bor i säljs.  

Vem blir min nya hyresvärd?

Det vet vi inte idag men kommer återkomma med vem som blir hyresvärd så snart vi vet vem som ska köpa fastigheterna. 

Vad ska pengarna från försäljningen användas till?

En del av vinsten kommer gå till ägaren, Bjuvs Kommun, i form av en utdelning. Resterande pengar ska användas i Bjuvsbostäder för att renovera befintligt bestånd samt till att bygga nya bostäder. 

När kommer försäljningen att ske?

Vi vet inte när försäljningen kommer att ske, men troligtvis i slutet av året. 

Kommer jag att behöva skriva om mitt hyreskontrakt?

Nej, du behöver inte skriva om ditt kontrakt. Ditt kontrakt följer med försäljningen och du bor kvar i din lägenhet som tidigare. 

Har jag möjlighet att köpa min lägenhet?

Nej, du kan inte köpa din lägenhet. Fastigheten säljs i sin helhet och din bostad kommer även fortsättningsvis vara en hyreslägenhet.