VÅRT UPPDRAG

AB Bjuvsbostäder är det kommunala bostadsföretaget i Bjuv. Vi har 816 lägenheter i de tre kommundelarna Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Hos oss finns både lägenheter i flerfamiljshus och i radhus. Sedan 2014 har vi även 40 stycken nybyggda “+ 55” lägenheter i Bjuv med god tillgänglighet. Vi förvaltar även verksamhets- och affärslokaler.

Bjuvs kommun har med sitt ägardirektiv pekat ut vilken roll Bjuvsbostäder ska spela för att öka livskvalitet i Bjuvs kommun. Genom affärsmässiga principer och ett hållbart agerande både ekonomiskt och miljömässigt ska vi arbeta för ett varierat utbud av boende med hyresgästinflytande.

“Vi ska vara med och forma ett helt samhälle.”

AFFÄRSIDÉ

Ägarens uppdrag till bolaget sammanfattas i affärsidén.

“Vi ska utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer främja bostadsförsörjningen genom att utveckla och förvalta attraktiva boendemiljöer i Bjuvs kommun.”

VÅR VISION

Utmaningen i visionen är det som vägleder oss i vårt dagliga arbete.

“Det goda boendet”

FAQ – VANLIGA FRÅGOR OM FÖRSÄLJNINGEN

Vilka fastigheter omfattas av försäljningen?

De fastigheter som Bjuvsbostäder har sålt till Akka Egendom omfattar adresserna Västra Ringgatan 1-5, Östergatan 9, Industrigatan 2, Västergatan 17-23. 

Hur kommer jag i kontakt med kundtjänst och felanmälan hos Akka Egendom?

Mottagande av felanmälan, uthyrning samt allmänna frågor: FF Fastighetsservice

Adress för uppsägningar: FF Fastighetsservice, Box 5018, 600 05 Norrköping

E-post: bjuv@akkaegendom.se  

Var ska jag betala min hyra?

Du har fått en avi från Bjuvsbostäder för januari månads hyra och denna ska betalas till Bjuvsbostäder. Därefter kommer du få din avi från Akka. 

Var hittar jag mer information om Akka Egendom?

På deras hemsida www.akkaegendom.se