Miljö- och hållbarhetsarbete

Vatten och värmebesparingar

Vattentaxan är hög i Bjuvs kommun, varje droppe räknas. Hyresgäst ska felanmäla droppande kranar och rinnande toaletter samt tänka på att inte låta kranar rinna i onödan.

För bästa effekt av värmen skall termostater på radiatorer hållas fria från hängande gardiner eller möbler. Efter sommaren kan radiatorerna med fördel luftas så att cirkulationen kommer igång. Vädra snabbt och effektivt.

Nya miljöhus med förbättrade möjligheter att lämna återvinningsbara förpackningar, matavfall och restavfall byggs efterhand. Vi ser på möjligheterna att installera laddningsstationer för eldrivna bilar. Belysningar med LED-lampor installeras i källare och vindar. Gamla fönster byts enligt underhållsplanen ut mot 3-glas.