Ny entreprenör grönyteskötsel m.m.

Uthyrning och bevakning av p-platser på Kyrkvägen m.fl.
30 november, 2021
Uppdatering och rensning av sökande på Mina Sidor
7 december, 2021

Ny entreprenör grönyteskötsel m.m.

Från och med den 1 december sköts Bjuvsbostäders grönyteskötsel, vinterväghållning och tillsyn av miljörum av Örestads Farmartjänst. Dessa arbetsuppgifter har tidigare delvis skötts av Green Landscaping men också
av Bjuvsbostäders egen personal