Modernisering av lekplatser

Inspektion av hängrännor under november
5 november, 2021
Driftsproblem med värmen åtgärdade, Norra Ringgatan 3
26 november, 2021

Modernisering av lekplatser

Från och med mitten av november 2021 och fram till mars 2022 kommer Bjuvsbostäder gå över samtliga sina lekplatser för att säkerställa att dem uppfyller dem aktuella kraven.

Åtgärderna ser olika ut från lekplats till lekplats, och kan variera från att något lekredskap byts ut, sand ersätts och/eller gungor ersätts.

Vår målsättning är att åtgärderna ska innebära att det är roligt och säkert för alla våra barn som använder våra lekplatser.

Entreprenören som utför arbetena heter Brinkåker Lekplatsservice.