Miljöbrott

Vanliga frågor om försäljning
22 juni, 2020
Tillval och lägenhetsunderhåll
9 september, 2020

Miljöbrott

UPPMANING ANGÅENDE ALLMÄNNA YTOR OCH NEDSKRÄPNING!

 

Det har framkommit att det finns hyresgäster som kastar skräp, mat och annat på de allmänna ytorna på flera av våra bostadsområden.

 

Detta strider mot de ordningsregler om sundhet, ordning och skick som samtliga hyresgäster skrivit under i sitt hyreskontrakt. AB Bjuvsbostäder ser mycket allvarligt på detta och vi uppmanar därför de som detta berör, att ni vidtager rättelse i enlighet med Hyreslagens 42 §:6.

 

Nedskräpning är enligt Miljöbalken ett miljöbrott som kan leda till böter eller fängelse. Dessutom medför det problem med ohyra såsom råttor och möss som är en fara ur både hygien- och säkerhetssynpunkt.