Miljöarbete

Christofer, VD Bjuvsbostäder
Ny VD
21 januari, 2021
Skräp
21 april, 2021

Miljöarbete

Företagets arbete med miljöfrämjande förbättringar har nu resulterat i att alla torkrum är stängda och ersatta av torkskåp i våra gemensamma tvättstugor. Torkskåpen sparar mycket el och därmed pengar och miljö. Skåpen är dimensionerade efter tvättmaskinernas kapacitet och anpassade att kunna torka så mycket tvätt som tvättmaskinerna rymmer.