Måste du? Do you have to? Hal yajibou an tafaala dhalika?

Åtgärder avseende Covid-19
29 oktober, 2020
Endast tidsbokade besök i Bobutiken
21 januari, 2021

Måste du? Do you have to? Hal yajibou an tafaala dhalika?

Smittspridningen av Coronaviruset ökar i samhället. ALLA måste hjälpas åt att minska risken för detta. AB Bjuvsbostader anpassar sin verksamhet och det kan medföra att den service vi vill ge, och som våra hyresgäster förväntar sig, inte alltid kan genomföras. Vi minimerar antalet personliga kontakter inne på kontoret och ute i fastigheterna. När vi måste komma in i lägenheter har vi skyddsmask och handskar. Vi vill så långt det är möjligt be våra hyresgäster att inte felanmäla sådant som kan vänta.

Tänk flera gånger om du MÅSTE åka till affären, om du Måste använda kollektivtrafiken, om du MÅSTE träffa personer. Var rädd om andra och varandra.