Lekplatsförnyelse

Brand garage på Tulpanen
22 februari, 2022
Vårstädning
16 mars, 2022

Lekplatsförnyelse

Under slutet av 2021 påbörjade vi arbete med att uppdatera och byta ut en del lekredskap på våra lekplatser. Med anledning av de leveransproblem som finns i världen så har vi fått vänta in att vissa material ska levereras. Leverantören bedömer att arbetena med lekplatserna kan färdigställas i början av april. Det blir alltså förhoppningsvis klart lagom till den sköna vårsolen.