Kv Falken i Bjuv

OVK- besiktning Västergatan
30 september, 2020
Utställning Ekeby Bibliotek, av detaljplan för förskolan på Lärkgatan!
5 oktober, 2020

Kv Falken i Bjuv

Vecka 42 kommer entreprenör Green att påbörja anläggningsarbete vid infarten till Korngatan 1 och 3. Häckplantor som växt dåligt kommer att ersättas med gräs och stenläggning. “Rondellen” får en gräsmatta och en blodlönn planterad. Vid frågor kontakta Hans Lundgren.