Höstrusk

Tillval och lägenhetsunderhåll
9 september, 2020
Brand i Bjuv
17 september, 2020

Höstrusk

Nu kommer perioden med väldigt skiftande temperaturer mellan natt och dag. Många upplever att det är kallt i lägenheten. Du har rätt till 21 graders värme. Tillfälliga avvikelser kan förekomma.

Innan du ringer felanmälan: Temperaturen ska mätas i mitten rummet och inte vid golvet eller vid fönstret. Kontrollera att ventiler är noga rengjorda och öppna. Om luftflödet hindras upplevs det kallare eftersom luft då sugs in vid fönstren och ytterdörren.

Termostaten på elementen måste hållas fri för att värmen ska fungera. Ställ aldrig möbler eller häng täta gardiner framför termostaten, då får du ingen värme på elementet. Kanske behöver elementet luftas? Om det porlar mycket kan du själv eller genom felanmälan tappa ut luften så att värmen flödar som den ska.