Fler nöjda hyresgäster i kundundersökningen

Skydda dig mot inbrott
1 juli, 2021
Klippning av buskar och häckar
8 juli, 2021

Fler nöjda hyresgäster i kundundersökningen

Bjuvsbostäder genomför löpande kundundersökningar med hjälp av verktyget Livesteps.

Vi mäter hela tiden, dvs. varje dag skickas enkäter ut. Max en enkät per hushåll och år.
Genom att mäta kontinuerligt kommer man närmare händelsen hos kunden och har
större möjlighet att agera när det fortfarande är aktuellt samt att man följer upp
samtliga säsonger på ett år.

För den senaste helårsperioden (maj 2020 – maj 2021) så är vi glada över att andelen nöjda och mycket nöjda kunder ökat från 51 % till 53 %. Andelen missnöjda har också minskat under samma period från 20 % till 18 %.

Många av förbättringarna är kopplade till den viktiga frågan om information/bemötande – ett fortsatt prioriterat område för oss. Men även viktiga konkreta frågor som tillfredsställelse med genomfört underhåll, städning av trapphus och belysning är styrkor. Vi ser också att vår kundtjänsts bemötande och tillgänglighet fått en ordentlig höjning i betygen, vilket visar på att våra ökade telefontider givit önskat resultat.

Några förbättringsområden som vi kommer jobba med framåt är bl.a. bättre återkoppling till kund kring våra felanmälningar. Trygghetsfrågorna ser vi också som en fortsatt prioriterad fråga, och kommer direkt efter sommaren att genomföra trygghetsvandringar i områdena tillsammans med Hyresgästföreningen.