Fjärrvärmen Billesholm – Planerat avbrott 2022-07-12

Samråd gällande ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i Ekeby
29 juni, 2022
Färre personal under vecka 29 – utför enbart akuta felanmälningar
11 juli, 2022

Fjärrvärmen Billesholm – Planerat avbrott 2022-07-12

Nevel AB informerar:

Planerat avbrott av fjärrvärmen

Nevel AB utför omkopplingar vid Billesholm värmeverk. Under avstängningen kommer ni uppleva lägre/kallare temperatur på vatten i både tappkranar och element. Detta kan även förekomma en tid efter att åtgärden är slutförd. Tillgången på kallvatten påverkas inte.

Vi ber om överseende för de eventuella problem som avbrottet kan medföra.

Datum:       Tisdagen 12 juli, 2022

Tid:             Från ca. kl. 04.00 den 12 juli till ca. kl. 19.00 den 12 juli.

Område:     Billesholm

Vänligen notera att tiderna ovan är ungefärliga.