Fjärrvärmen Bjuv – Planerat avbrott 2022-08-10

Färre personal under vecka 29 – utför enbart akuta felanmälningar
11 juli, 2022
Ingen telefontid under torsdag-fredag 11-12 augusti
10 augusti, 2022

Fjärrvärmen Bjuv – Planerat avbrott 2022-08-10

Nevel AB informerar:

Planerat avbrott av fjärrvärmen

Nevel AB utför omkopplingar vid Gunnarstorps värmeverk i Bjuv. Under avstängningen kan ni uppleva lägre/kallare temperatur på vatten i både tappkranar och element.
Detta kan även förekomma en tid efter att åtgärden är slutförd. Tillgången på kallvatten påverkas inte.

Vi ber om överseende för de eventuella problem som avbrottet kan medföra.

Datum: Onsdag 10 augusti och torsdag 11 augusti 2022

Tid: Från ca. kl. 04.00 den 10 augusti till ca. kl. 09.00 den 11 augusti

Område: Bjuv

Vänligen notera att tiderna ovan är ungefärliga.

Påverkade områden: Korngatan, Vetegatan, Ärtgatan, Råggatan, Tibbarpsgatan, Våren, Sommaren, Höstgatan och Vintergatan.

Övriga adresser i Bjuv kan kommas att påverkas p.g.a. variationer i fjärrvärmenätet under omkopplingsperioden.