Färre personal under vecka 29 – utför enbart akuta felanmälningar