Ekeby, Gökgatan och Lärkgatan

Stamspolning kv. Årstiderna, kv. Bjuvshem, kv. Tulpanen
28 september, 2020
OVK- besiktning Västergatan
30 september, 2020

Ekeby, Gökgatan och Lärkgatan

Under oktober 2020 kommer vi att göra en översyn av alla radhuslägenheternas värmepannor. Arbetet utförs i samarbete med Bjuvs rör. Det är viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter. Budning om tid och mer detaljer kring åtgärden kommer.