Driftsproblem med värmen på Södra Ringgatan 1

Tillfällig avstängning av kall- och varmvatten på Östergatan 3, måndag 16 maj kl. 08:00-16:00
13 maj, 2022

Driftsproblem med värmen på Södra Ringgatan 1

I mitten av denna vecka genomfördes omkoppling av fjärrvärmen på Södra Ringgatan 1.

Vi har fått indikationer om att det kan vara problem med värmen till elementen/radiatorerna i vissa lägenheter på Södra Ringgatan 1, efter denna fjärrvärmeomkoppling.

Det är dock inget som påverkar varmvattnet, det funkar precis som vanligt.

Bjuvsbostäder återkommer i början av veckan med information om luftning av elementen/radiatorerna för att säkerställa att luften i värmesystemet försvinner.