Byggnation av ny fjärrvärme, Bjuvshem

Driftstörningar fjärrvärmen i Bjuv
25 oktober, 2021
Inspektion av hängrännor under november
5 november, 2021

Byggnation av ny fjärrvärme, Bjuvshem

Bjuvsbostäder, i samarbete med fjärrvärmebolaget Nevel, kommer under vintern/våren att lägga nytt fjärrvärmenät i området Bjuvshem.

I ett första skede kommer det ske grävning för ny kulvert.

Därefter kommer arbeten att utföras i undercentralerna (i källarna) på respektive hus.

När hela området fått nytt fjärrvärmenät, och erforderliga arbeten i undercentralerna är genomförda så kommer det gamla fjärrvärmenätet att kopplas ur, och det nya kopplas in.

Arbetena beräknas utföras under november 2021 t.o.m. juni 2022. Arbetena kommer bl.a. medföra en del grävning i vägar och grönytor i området. Detta kommer sedan att återställas. Omkopplingar från gamla till nya fjärrvärmesystemet kommer ske när det är varmare väder under våren. Vi kommer i dessa fall informera någon dag innan om planerat avbrott.

Ovanstående information kommer anslås i trapphusen på Bjuvshem under veckan.