Byggnation av förskola i Ekeby

Klippning av buskar och häckar
8 juli, 2021
Anmäl skadedjur
30 augusti, 2021

Byggnation av förskola i Ekeby

Nu påbörjar kommunen nybyggnation av förskola på Lärkgatan i Ekeby.

Förskolan byggs på delar av grönytan vid Lärkgatan, som idag delvis också består av en asfaltsyta.

Asfaltsytan används sporadiskt som parkeringsplats, och vi vill uppmärksamma alla på att det inte går att parkera på denna yta från och med måndag 16 augusti.