Brand i Bjuv

Höstrusk
10 september, 2020
Endast tidsbokade besök i Bobutiken
17 september, 2020

Brand i Bjuv

En mindre brand uppstod på en balkong i fastighet på Hagströmsgatan, vid lunchtid den 17 september. Branden kunde snabbt släckas efter rådigt ingripande av den boende då denne hade en brandsläckare i lägenheten. Skadorna begränsades till smälta plastmöbler och ingen personskada uppstod. Det är en mycket bra investering att ha en brandsläckare hemma om olyckan uppstår.

Snart kommer den tid av året då vi gärna tänder ljus hemma. Det är av största vikt att alltid ha en fungerande brandvarnare, kolla batterierna ofta och byt vid behov. Lämna aldrig en öppen låga utan uppsikt. Om du måste röka, gör det utomhus och släck fimpar m.m. ordentligt. Ha en brandfilt och en brandsläckare till hands i hemmet.