Trygghet & Trivsel

Som hyresgäst hos oss ska du känna dig trygg. Vi följer alltid hyreslagen och behöver ditt godkännande vid varje tillfälle som vår personal går in i din lägenhet för åtgärder av reparation eller underhåll.

Under boendetiden måste du som hyresgäst betala din hyra i tid samt vara aktsam i lägenheten och gemensamma utrymmen som tvättstuga, trapphus och miljörum. Vi kräver att du visar hänsyn mot dina grannar och lämnar lägenheten hel och ren vid utflytt. Om något inte fungerar som det ska i din lägenhet eller i de gemensamma utrymmena vill vi att du snarast talar om det för oss. Detta gäller även om åverkan eller inbrottsförsök gjorts i något utrymme.

Skadedjur:
Om du misstänker att det finns skadedjur i eller kring lägenheten måste du omgående kontakta Anticimex på telefon 0771-40 11 00. Denna service ingår i ditt hyresavtal och kostar ingenting för dig.

Hög ljudnivå:
Vid fest och firande ska du som hyresgäst meddela dina grannar i förväg. Genom att informera med en lapp i trapphuset kan dina grannars överseende öka. Skriv när festen kommer att avslutas och be dem att ringa på om ljudnivån blir för hög. Vi kräver att du som hyresgäst respekterar våra tidsramar om lägre ljudnivå mellan kl. 22.00- 06.00.

Boinflytande:
Som hyresgäst hos Bjuvsbostäder har du möjlighet till inflytande i ditt boende. Ta kontakt med oss om du har idéer som gör boendet mer trivsamt och tryggt. Vi har ett samarbete med den lokala hyresgästföreningen och avsätter varje år medel till olika aktiviteter i bostadsområdena.

Tvättstuga:
För våra boendes trivsel har vi ett antal regler som gäller i tvättstugorna. Det är till exempel viktigt att du lämnar tvättstugan ren och fin för nästa användare. Se filmen nedan för några generella tips kring tvätten.

Brandsäkerhet
Alla våra lägenheter är utrustade med brandvarnare och de ska vara monterade så centralt som möjligt, förslagsvis i hallen. Om lägenheten är stor behövs mer än en brandvarnare. Kontakta oss om det mot all förmoda saknas en brandvarnare i din lägenhet. Det är din skyldighet som hyresgäst att kontrollera brandvarnarens funktion och att se till så att batteriet byts vid behov. Prova din brandvarnare minst två gånger om året.

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att låta installera hushållsmaskiner, dra elkablar eller göra annan elektrisk installation för lekman. All elektrisk installation ska utföras av fackman. Om du låter installera tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin måste lägenheten utrustas med jordfelsbrytare. Detta beställs som ett tillval.

Trygghetsjour:
Om du upplever onormala störningar i anslutning till bostaden ber vi dig kontakta trygghetsjouren på telefon 0766-470 470.

Om du upplever upprepade störningar är det viktigt att du för anteckningar om dessa och lämnar in till oss med ditt namn. Är ni flera grannar som upplever störningarna kan ni tillsammans skriva på. Vi lämnar aldrig ut era namn.

Vattenlås:
Stopp i vasken förekommer allt som oftast. Tur att det är enkelt att undvika genom att rengöra vattenlåset regelbundet. Vattenlåset är nämligen en del av vattenröret som är böjt, vilket tjänar sitt syfte genom att skapa en barriär som förhindrar odör och ohyra från avloppssystemet. Det samlas lätt smuts i själva böjen, som tids nog sätter stopp för vattenflödet. Vi har gjort en kort och demonstrativ film som visar hur du bär dig åt vid rengöring, var du skruvar och vad du bör tänka på.

Studsmatta/pool:
Lek gärna! Du är välkommen att använda gräsytorna runt om din bostad för lek, spel och andra gemensamma aktiviteter så länge du visar hänsyn till dina grannar. Men kom ihåg att det inte är tillåtet att ha studsmatta eller pool på allmänna markytor i området, det vill säga på Bjuvsbostäders mark. Bjuvsbostäder har inte möjlighet att bevaka utrustningen eller se till att den används på ett riskfritt sätt. Lägenheternas uteplatser lämpar sig generellt inte för pooler, studsmattor och annan större lekutrustning. En mindre pool är dock tillåtet liksom mindre lekutrustning – förutsatt att det inte stör dina grannar och är lämpligt på platsen.

Du som hyresgäst bär det fulla juridiska ansvaret för alla föremål och leksaker som finns på uteplatsen, och att alla aktuella säkerhetsföreskrifter följs. Du måste själv ta reda på vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Påfyllning av pool ska ske med kallvatten och tömning av vatten ska ske på ett sätt som inte riskerar skador på kringliggande mark eller fastigheter. Undersök hur din hemförsäkring täcker eventuella skador om oturen är framme.

Instruktionsfilm

Brandvarnare

English  |  French  |  Arabic  |  Somali  |  Tigrinya

Tvättstuga

English  |  French  |  Arabic  |  Somali  |  Tigrinya

Vattenlås

English  |  French  |  Arabic  |  Somali  |  Tigrinya