Inomhusmiljö

Vi vill att du som hyresgäst har en funktionell bostad med fungerande utrustning, ett godtagbart underhåll och en behaglig temperatur på luft och vatten.

Vi vill att du som hyresgäst har en funktionell bostad med fungerande utrustning, ett godtagbart underhåll och en behaglig temperatur på luft och vatten. Våra termostater håller en god inomhustemperatur på 21 grader C. Viss tillfällig avvikelse kan ske kring höst och vår, då utomhustemperaturen skiftar kraftigt mellan dag- och nattetid och termostaterna därför har svårt att hänga med.

Om du misstänker en fuktskada eller att något är fel på din ventilation eller termostater ska du anmäla detta till oss så att vi kan avhjälpa felet.

Vatten, ventilation och värme ingår i alla våra bostäder, undantaget radhusen på Gökgatan och Lärkgatan i Ekeby där du som hyresgäst betalar för den värme du förbrukar i hushållet.

Alla hyresgäster kan se över sin konsumtion av varmvatten och värme och där med påverka kostnaderna för uppvärmning av fastigheterna som i sin tur påverkar hyresnivån. Några tips är att inte låta kranen rinna under diskning, vädra kort och intensivt, anmäl om tätningslister kring fönster och dörrar behöver bytas, håll ventildon rena från damm och fett.

Golvbrunn
Golvbrunnen 
är till för att avleda vatten i badrummet. I samband med duschning händer det att exempelvis hår följer med ner i brunnen. Ett och annat hårstrå rinner oftast ner i avloppet medan större mängder lätt kan fastna på vägen. Det är ganska enkelt att undvika stopp i golvbrunnen. Se bara till att rengöra golvbrunnen regelbundet, se instruktioner i filmen nedan.

Säkringar
Säkringen är en installation som sitter i bostadens gruppcentral, vars syfte är att förhindra elektrisk överbelastning. Överbelastning kan ibland förekomma om mängden ström i ledningarna är för stor, vilket orsakar kortslutning. När säkringen löst ut, dvs proppen gått, är det viktigt att du funderar över vad det är som orsakat problemet, innan du byter säkring. Kanske har du för många köksapparater igång samtidigt? Om du byter säkring innan du åtgärdat felet är risken nämligen att nästa säkring också går. Se vår korta filmsnutt nedan för anvisningar kring hur du byter säkringarna.

Instruktionsfilm

Golvbrunnen

English  |  French  |  Arabic  |  Somali  |  Tigrinya

Säkringar

English  |  French  |  Arabic  |  Somali  |  Tigrinya