In- och utflytt

Här hittar du information om hur det fungerar när du flyttar in och när du flyttar ut. Du kan också läsa om vilka regler som gäller om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Vi följer hyreslagen som reglerar uthyrning av bostäder.

Du som inflyttande ska visa att första hyran inbetalats innan nycklar kvitteras ut. Alla nya hyresgäster uppmanas att noga läsa igenom och följa den information som lämnats vid kontraktsskrivningen och vid nyckelutlämningen. Om det finns brister i lägenheten vid inflyttningen som inte registrerats vid besiktningen ska du som hyresgäst skriftligt komplettera detta via mejl eller personligen till oss på Bobutiken inom en vecka.

Vill du flytta och avsluta ditt kontrakt har du alltid tre fulla kalendermånader som uppsägningstid. Om så önskas kan din uppsägningstid i vissa fall kortas ner, om inflyttande hyresgäst kan flytta in tidigare. Meddela oss vid uppsägningstillfället om du vill flytta ut tidigare.

Förbesiktning utförs så snart som möjligt efter uppsägningen och ger dig som avflyttande en chans att återställa eventuella brister före avflyttningsdagen. Slutbesiktning ska alltid utföras då lägenheten är tömd och flyttstädad. Avflyttande hyresgäst bokar själv tid för slutbesiktning hos oss på Bobutiken eller besiktningsman.

Vid dödsfall gäller andra regler för uppsägning. Dödsboet har rätt till kortare uppsägningstid, som kortast 1 full kalendermånad efter att dödsfallet har inträffat. Dödsattest skall uppvisas av dödsbodelägare vid uppsägningen av kontraktet.

Det juridiska skiftet av kontraktinnehav sker, enligt Hyreslagen, alltid den första vardagen i den nya månaden kl. 12.00. Om den första dagen i månaden infaller på en helgdag eller röd dag sker skiftet inte förrän den första vardagen som följer.

Andrahandsuthyrning:
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid ska du sända in ansökan med: tidsperiod och anledning till ditt önskemål samt uppgifter om vem du vill hyra ut till. Ansökan får/ hämtar du i Bobutiken Vi tar emot din ansökan och granskar dina skäl, uthyrningstid och uppgifter om andrahandshyresgästen. Godtagbar anledning till att hyra ut sin bostad i andrahand är exempelvis tillfälligt arbete på annan ort, studier eller att prova på samboende. Tidsaspekterna för andrahandsuthyrning är olika och grundar sig i din anledning att hyra ut din bostad. Uthyrning i andrahand sker max i två år. Din ansökan granskas och om du önskar byta andrahandshyresgäst måste du lämna in en ny ansökan. Kom ihåg att du som förstahandshyresgäst alltid har ansvaret för att andrahandshyresgästen följer våra ordnings- och kontraktsregler.

Du får inte ha annat hyreskontrakt eller bostadsrättsinnehav i samma kommun, då förfaller din rätt till kontraktet. Du får heller aldrig upplåta lägenheten till annan person, eller under längre tid än överenskommits utan godkännande av oss på Bjuvsbostäder.

Instruktionsfilm

Flyttstädning

English  |  French  |  Arabic  |  Somali  |  Tigrinya