Åtgärder avseende Covid-19

OCR
10 juni, 2020
Måste du? Do you have to? Hal yajibou an tafaala dhalika?
17 november, 2020

Åtgärder avseende Covid-19

Åtgärder som AB Bjuvsbostäder har vidtagit för att minimera Coronavirus för att skydda personal och hyresgäster:

  • Felanmälningar i bostaden kommer att ske utan hyresgästs närvaro.
  • Slutbesiktning av lägenheterna sker utan hyresgästs närvaro vid omflyttning.
  • Ingen förbesiktning och statusbesiktning utförs.
  • Bobutiken hålls stängd för spontanbesök och har enbart tidsbokade besök och ökade telefontider.
  • Entreprenörer hämtar och lämnar nycklar i Bobutiken.
  • Alla möten sker via digitala medier.
  • Personal uppmanas att stanna hemma vid minsta tecken på symptom för att minimera risken för smittspridningen.