Akka Egendom förvärvar 329 lägenheter från Bjuvsbostäder

Hissbyte Östergatan 3 A
11 december, 2020

Akka Egendom förvärvar 329 lägenheter från Bjuvsbostäder

Pressmeddelande

Akka Egendom förvärvar 329 lägenheter från Bjuvsbostäder

 

Akka Egendom har undertecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter omfattande 329 lägenheter belägna centralt i Bjuv och Billesholm från det kommunala bostadsbolaget Bjuvsbostäder. Tillträde av fastigheterna sker 18 december 2020.

– En försäljning möjliggör för kommunen att genomföra nya investeringar i välfärden. Försäljningen medför även att nya aktörer kan bidra till Bjuvs kommuns ekonomiska och sociala utveckling. För Bjuvsbostäders del medför förslaget till försäljning att bolaget kan frigöra kapital för att investera i det befintliga fastighetsbeståndet och få möjligheter att utöka bostadsbyggandet i kommunen., säger Magnus Ingvarsson, VD Bjuvsbostäder.

– Detta är Akka Egendoms fjärde förvärv från en kommunal aktör och i och med detta förvärv uppgår beståndet till närmare 3 200 lägenheter. Fastigheterna passar utmärkt i vår affärsidé och lägger grunden för ytterligare en förvaltningsregion. Genom förvärvet stärker vi bolagets närvaro i Skåne och kompletterar det befintliga beståndet i Bromölla med en etablering i de västra delarna av länet. Vi hoppas att inom kort kunna genomföra ytterligare förvärv i regionen och därmed växa vidare; säger Henrik Jussi-Pekka, VD på Möller & Partners och Akka Egendom.

Akka Egendom grundades 2015 för att investera i och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter i attraktiva små och medelstora kommuner. Målet är att äga cirka 6 000 – 8 000 lägenheter. Efter förvärven uppgår det totala bostadsbeståndet till cirka 3 200 lägenheter och bolaget har sedan dess grundande genomfört 15 förvärv. Akka Egendom ägs av dess ledning samt ett antal svenska institutionella investerare. Möller & Partners sköter den löpande förvaltningen av bolaget.

 

För frågor vänligen kontakta

Magnus Ingvarsson,                                                                            Henrik Jussi-Pekka,

VD Bjuvsbostäder                                                                                VD Möller & Partners samt Akka Egendom

 

magnus.ingvarsson@bjuvsbostader.se                                       henrik.jussi-pekka@akkaegendom.se