Varning för bedragare

Kom ihåg att anmäla din nya adress till Skatteverket
26 februari, 2019
Dina kontaktuppgifter
15 april, 2019

Varning för bedragare

Det har kommit till vår kännedom att personer som utgett sig för att vara anställda av Bjuvsbostäder och Bjuvs kommun har ringt och besökt våra hyresgäster för att boka tid till att undersöka ventilationen i lägenheten.  Vi ber våra hyresgäster att vara uppmärksamma. De som ringer är inte anställda av Bjuvsbostäder eller Bjuvs kommun. Bjuvsbostäder informerar alltid sina hyresgäster i god tid innan när någonting ska göras i lägenheten och de anställda legitimerar sig alltid. Vi uppmanar alla som har blivit utsatta att polisanmäla dessa samtal och eventuella besök.