Vad händer här?

Nya lägenheter på Solgatan
29 november, 2019
Tvätt av sopkärl
8 januari, 2020

Vad händer här?

Kommunen undersöker marken vid grönområdet mellan Bjerrings väg och Gök- Lärkgatorna i Ekeby, för att se om det finns förutsättningar för utbyggnad, under vecka 3.

Arbetet ska inte påverka hyresgäster nämnvärt och endast pågå under en begränsad tid. För våra boende i de aktuella adresserna finns mer information att få via vår Bobutik.