Tvätt av sopkärl

Vad händer här?
3 januari, 2020
Falsk mäklare
16 januari, 2020

Tvätt av sopkärl

Alla sopkärl i miljörummen ska tvättas. Detta sker under torsdag och fredag v 2.

Än en gång vill vi understryka vikten av att sortera avfallet och att sortera rätt. I matavfall ska inget annat än komposterbart avfall slängas och då endast i de bruna papperspåsar som finns att hämta gratis i miljöhusen. Byt den bruna påsen så ofta du tycker du behöver eller ta dubbla påsar om det blir för blött.

En enda liten plastpåse i matavfallskärlet innebär en stor kostnad för tömning, vilket betalas med hyrespengar. Om sorteringen sköts rätt är tömningen avgiftsfri och innebär att dina hyrespengar kan användas till bättre saker som exempelvis lägenhetsunderhåll.