Tillsyn av flerbostadshus

Facit till korsordet
19 mars, 2019
Information angående +55-hus i Billesholm
3 april, 2019

Tillsyn av flerbostadshus

Söderåsens miljöförbund kommer tillsammans med Bjuvsbostäder att utföra tillsyn på våra bostäder. Nedan följer mer information från miljöförbundet:

I Söderåsens miljöförbunds ansvarsområden ingår att bedriva tillsyn på bostäder som hyrs ut. Därför påbörjas förebyggande och uppsökande tillsyn av flerbostadshus med inriktning på fastighetsägarens egenkontroll.

Söderåsens miljöförbund har för avsikt att besöka er fastighet under året. Tid meddelas i ett separat meddelande inom kort. Tillsynen kommer bestå av två delar, den första genom att två inspektörer från Söderåsens miljöförbund besöker fastigheten för att träffa hyresgästerna och höra deras synpunkter, inspektera boendemiljön etc. Den andra genom att inspektörerna går igenom en checklista samt går rundtur med fastighetsägaren.

Tillsynen bedrivs utifrån miljöbalken och syftet är att få en uppfattning om hur miljö- och hälsomässiga risker hanteras i ert bostadshus och vilka rutiner fastighetsägaren har för att förebygga dessa. Tillsynen gäller bland annat fastighetsägarens egenkontroll, vilken är av stor betydelse för att kommuninvånarnas inomhusmiljö inte ska ha en negativ effekt på människors hälsa.

Vid tiden för besöket är alla boende välkomna att berätta om sin boendesituation, oavsett om ni anser att ni har brister i boendemiljön eller ej. All information som tas emot behandlas utan anonymitet. Detta beror på att det annars inte går att koppla eventuella brister till möjliga föreläggande och därmed kan besluten inte vara juridiskt bindande. Närvaro vid besöket är självklart frivilligt, men vi ser gärna att vi får tillgång till någon/några lägenheter per trapphus.

Vid det första besöket med hyresgästerna vill vi gärna ha era synpunkter gällande:

 

 • Ventilation
 • Felanmälan
 • Inomhustemperatur
 • Vattentemperatur
 • Avfallshantering
 • Buller
 • Information till hyresgäster
 • Boendemiljön i övrigt

Vid inspektionen med fastighetsägaren kommer vi att granska fastigheten med hjälp av en checklista och en rundvandring kommer göras i fastigheten. Vid besöket vill vi att platsansvarig eller motsvarande närvarar. Inför inspektionen önskar vi att ni plockar fram befintliga rutiner som berör ovanstående punkter samt:

 

 • Resultat från senaste radonmätningen
 • Rutiner för fastighetsunderhåll
 • Rutiner för att motverka fukt och mögel
 • Rutiner för att motverka skadedjur
 • Senaste protokollet för OVK