Styrelsen

Översta raden; Niklas Osslén (ledamot), Krister Nilsson (ledamot), Jörgen Johnsson (suppleant), Stefan Svalö suppleant, Bert Roos (ledamot).

Nedersta raden; Krister Bergsten (suppleant), Alf Nilsson (vice ordf), Mats Nilsson (vd), Lennart Granström (ordf), Lars Karlsson (suppleant), Ulf Lind, suppleant

,