Ledamöter

– Claes Osslén (ordf.)
– Ted Nilsson (vice ordf.)
– Stefan Svalö
– Alf Nilsson
– Krister Nilsson
– Daniel Bergsten

Suppleanter

– Bert Roos
– Lars Karlsson
– Krister Bergsten
– Börje Sjöstrand
– Bengt Gottschalk
– Andrej Schönbäck