Nya projekt

Fler 55+ boende på gång

Intresset för 55+ områdena är stort. Falken i Bjuv blev snabbt uthyrt och tanken är att Ekeby och Billesholm ska få liknande bostäder.

Projekteringen av byggnation i Ekeby startade på våren 2015. Under våren 2016 startade en upphandling av projektet, men det visade sig bli för dyrt att driva projektet på den plats som planerats. Därför tittar vi nu på alternativ som Bjerrings Väg och Lärkgatan.

Här skulle det kunna bli aktuellt med flervåningshus/ radhus om 2-3 rums lägenheter i form av bekväma 55+ boende med bra förutsättningar att åldras i. Bjuvsbostäder tittar också på liknande boende i Billesholm mellan Västergatan och Skolgatan.

Eftersom det inte finns några färdiga detaljplaner i dessa två kommundelar för den här typen av boende, kan byggnationen påbörjas tidigast i slutet av 2017.