Nya projekt

Bjuvsbostäders arbete med att bygga 21 marklägenheter i Billesholm är i full gång

Det blir enplanshus med tillhö­rande uteplatser anpassade för målgruppen 55 + som ska byggas i tre etapper. Under hösten påbörjades byggprojektet med olika markarbeten.

– Det känns riktigt bra att vi nu är i gång, säger Mats Nilsson, vd på Bjuvsbostäder.

Etapp 1 som nu är påbörjad består av sex lägenheter på Västergatan/Knutsgatan på mark som idag ägs av Bjuvsbo­städer.

– Vi nyttjar en redan befintlig detaljplan för att komma igång snabbare med första etappen och under tiden tas en ny detaljplan fram för hela området, berättar Mats Nilsson.

Intresserade kan höra av sig till Bjuvsbostäders Bobutik senast den 30 april på telefon 042-45 851 50 eller mejla kundtjanst@bjuvsbostader.se

Lottdragningen om kontrakten kommer att göras i första hand till de som anmält sig senast 30 april. De som efter detta datum anmäler intresse blir placerade i kö efter dem.

 

I slutet av 2015 genomförde Bjuvsbostäder en marknadsundersökning i Billesholm för dem som var 55 år och äldre. Av de som svarade var 74 stycken intresserade av ett sådant boende inom 5 år. Mer än 70% av de som svarade bodde i villa.

– Det har länge varit en efterfrågan på moderna och tillgängliga bostäder för dem som planerar sitt seniorliv eller redan har blivit seniorer. Vi vill med denna byggnation svara upp på den önskan som många Billesholmsbor har, fortsätter Mats Nilsson.

Nu har Bjuvsbostäder påbörjat att bygga upp till 21 radhuslägenheter mellan Västergatan och Knutsgatan. Eftersom många av de tilltänkta hyresgästerna har haft villa med trädgård kommer det att byggas enplans radhus med uteplats. Vilket också bättre smälter in i kvarteret.

– Vi hoppas att detta initiativ för att erbjuda Billesholmsborna ett bra boende på ”ålderns höst” kommer att uppskattas, avslutar Mats Nilsson