Nya projekt

Planerad nyproduktion i Billesholm

2015 gjorde Bjuvsbostäder en marknadsundersökning om vilken typ av lägenheter som boende i Billesholm och äldre än 55 år efterfrågar. Resultatet av undersökningen visade då att intresset var störst för marklägenheter om 2 till 3 rum.

Under hösten 2017 påbörjades en förprojektering för uppförandet av 21 st. marklägenheter på Knutsgatan i Billesholm och i februari 2018 sattes en projektgrupp igång för att skapa rätt förutsättningar för att kunna göra en upphandling för byggandet av dessa marklägenheter. Upphandlingen beräknas vara klar i maj 2018 och kontrakt med entreprenör bör kunna skrivas i mitten av juni.

Bjuvs kommun har ställt sig positiva till projektet. Bygglov har lämnats in för uppförandet av första etappen på fastigheten Billesholm 9:137. Denna fastighet ägs redan av Bjuvsbostäder och detaljplanen tillåter den projekterade byggnationen av 1-plans radhus. Uppförandet beräknas vara klart halvårsskiftet 2019.

För etapp 2 och 3 behöver ny detaljplan utformas och mark köpas från kommunen. Hela projektet beräknas var klart i december 2019 och inflyttningsklart till januari 2020.