Information om koder till våra portar

Sommaröppettider
5 juni, 2019
Kom ihåg!!
11 juli, 2019

Information om koder till våra portar

På de ställen som vi har portlåssystem med tagg/bricka (RCO) så har varje hyresgäst erhållit ett antal taggar/brickor vid inflyttning. Dessa är programmerade till de utrymme som hyresgäst är tilldelade att komma in. Det är för att vi ska kunna ha en bättre säkerhet för våra hyresgäster. Det har cirkulerat en kod som fungerat och varit till en våra entreprenörer och inte tillägnat hyresgäster som ska endast använda tagg/bricka och ev huskod. Vi har därmed tagit bort den cirkulerande koden under tisdagen och alla som går in i dessa fastigheter måste använda tagg/bricka eller huskod.

Detta gäller även utrymme som våra miljörum där vi har upptäckt att icke behöriga slänger sitt avfall vilket är en oönskat i många avseenden.