Information angående +55-hus i Billesholm

Tillsyn av flerbostadshus
26 mars, 2019
Lägenhetsförråd utanför lägenheten
4 april, 2019

Information angående +55-hus i Billesholm

 

Fram till den 30 april kan intresseanmälan för inflyttning i nyproduktionen inlämnas till AB Bjuvsbostäder. Vi kommer därefter att genomföra lottdragning bland dessa om kontraktserbjudande. Alla kommer att bli meddelade vilken plats de får.

Tills alla kontrakt är skrivna kommer det att vara en separat kö för dessa +55-hus. Vid kommande etapper kommer vi att erbjuda kontrakt efter denna separata kö tills alla kontrakt är tecknade. Vid framtida eventuella avflyttningar kommer kontrakten att erbjudas på ordinarie sätt via vår hemsida.

Den långdragna regeringsbildningen har försenat besked om investeringsstöd, varför hyressättningen ännu inte är klar. Vi räknar med att beskedet från Boverket är klart till skiftet juni/juli.