Pressrelease
18 januari, 2017
Utbyte av tvättboknings system
22 februari, 2017

Hyreshöjning

PRESSMEDDELANDE

Måttlig hyreshöjning för AB Bjuvsbostäder

 2017 års hyresförhandling mellan AB Bjuvsbostäder och Hyresgästföreningen är nu genomförd.

Den 1 mars 2017 sker en höjning av bostadshyran med 1,0%. Höjningen uttags generellt inom bolagets lägenhetsbestånd. Garage- och p-platshyrorna höjs i de områden där det investerats i nya garageportar eller annat förbättringsarbete gjorts. Garage- och p-platshyrorna har varit oförändrade sedan 2006.

Parterna enades om att separera vattentaxorna ifrån denna hyresförhandling och att detta skall hanteras separat. AB Bjuvsbostäder påkallar ny förhandling rörande vattentaxorna när dessa är beslutade.

Varför hyreshöjning?

Det är främst underhållet av fastigheterna som måste stärkas. En stor del av beståndet är 40 till 50 år gammalt, en ålder som innebär stora insatser för att bevara och förbättra husens standard.

Vad får man för hyran?

Bjuvsbostäder satsar medvetet och konsekvent på att stärka underhållet av fastigheterna. Besiktningar av fastigheterna har visat på behov av underhåll och renoveringar motsvarande drygt 200 miljoner kronor under en kommande 10 års period. Exempel på underhållsinsatser är takbyten, fasadrenoveringar, byte av låssystem, energibesparande åtgärder, hissbyten etc. Sedan ett par år tillbaks genomförs ett program för ökad trygghet och trivsel där vi investerar i belysning inne och ute, säkerhetsdörrar, portkodsystem, trygghetsbeskärning av träd och buskar mm. Detta kommer att fortsätta framöver.

 

Mats Nilsson

VD

För ytterligare information kan följande kontaktas:

 

Förhandlare, Hyresgästföreningen, Peter Olsén                                                 010-459 17 38

VD, Bjuvsbostäder, Mats Nilsson                                                                           042-45 85 068