Hyreshöjning

Hyresavier för augusti och september månad
16 juni, 2017
Brand i miljöhus, Solgatan 7
29 juni, 2017

Hyreshöjning

Hyreshöjning med anledning av nya vattentaxor 2017

NSVA har beslutat att höja vattentaxorna inom Bjuvs kommun per 1 juli 2017.

Med anledning av detta så är vi tvungna att höja hyrorna för att kompensera för ökade kostnader.

AB Bjuvsbostäder och Hyresgästföreningen nådde 15 juni en överenskommelse rörande hyreshöjning med avseende på vattentaxorna som innebär att hyrorna höjs med 1,15% från och med 1 juli. Eftersom hyrorna för kvartal tre (juli,augusti september) redan har blivit debiterade kommer hyreshöjningen på oktober månads hyresavi. Hyreshöjningen kommer  debiteras retroaktivt från 1 juli .