Håll tjuvarna borta med DNA-märkning

Bjuvsbostäder bygger nya lägenheter i Billesholm och Ekeby
19 december, 2017
Vi finns nu i våra nya lokaler
3 april, 2018

Håll tjuvarna borta med DNA-märkning

Boende i Bjuvs kommun har under 2017 varit utsatta för en del bostadsinbrott och årets trygghetsmätning visar att många kommuninvånare är oroliga för att även de ska utsättas. Polisen, Bjuvs kommun och Swedbank genomför därför ett gemensamt initiativ för att minska bostadsinbrotten. Syftet är att genom DNA-märkning och ökat stöldskydd minska inbrotten.

Informationsträffar med erbjudande om reducerat pris på DNA-märkningspaket

Under våren anordnas sex informationsmöten, två i varje kommundel. På plats finns representanter från Bjuvs kommun, Polisen och Swedbank samt det företag som Swedbank har samarbete med som leverantör av DNA-märkningspaket.

På informationsmötena erbjuds du att köpa ett DNA-märkningspaket för det reducerade priset 499 kronor(ordinarie pris 785 kronor). Det reducerade priset möjliggörs av Swedbank som står för mellanskillnaden. Instruktioner om DNA-paketet och försäljningen av detta kommer att förmedlas på informationsmötena.

et reducerade priset erbjuds under en begränsad period till invånarna i Bjuvs kommun. Sista försäljningsdag av paketet är den 30 juni 2018.

Plats och tid

• Bjuv: Varagårdsskolans aula, Södra Storgatan 21
Tisdagen den 20 mars
Klockan 16.00 – 17.30 och 18.00 – 19.30
• Ekeby: Flamman Ekeby Folketshus, Allégatan 6
Onsdag den 21 mars
Klockan 16.00 – 17.30 och 18.00 – 19.30
• Billesholm: Skeneholmssalen, Storgatan 24
Torsdag den 22 mars
Klockan 17.00 – 18.30 och 19.00 – 20.00

Du väljer själv tillfälle du vill delta på och ingen föranmälan krävs.

Detta är DNA-märkning

DNA-märkning innebär att du märker dina föremål med ett osynligt nagellack som bara syns vid belysning med speciella UV-lampor som samtliga polisområden har idag. Varje DNA-set har en individuell kod som bara syns vid UV-ljus belysning. Koden är registrerad och gör att polisen lätt kan identifiera stulet gods. Detta gör också att märkt gods blir mindre intressant på hälerimarknaden.

Satsning på DNA-märkning i andra kommuner

Staffanstorps kommun var den första kommunen i Skåne som genomförde ett DNA-märkningsprojekt för att minska antalet bostadsinbrott. Förutom grannsamverkan och mer polisnärvaro var DNA-märkningsprojektet i samarbete med Polisen och andra intressenter en del i detta. År 2016 hade inbrotten i Staffanstorps kommun minskat med 35 procent och ingen av de 1 500 hushållen som DNA-märkt sina föremål och skyltat sina hus drabbades av inbrott.

Efter arbetet i Staffanstorp har flera kommuner i Skåne genomfört liknande projekt. Under 2017 har bland annat ett samarbete mellan stiftelsen Gripen och Swedbank möjliggjort att försäljning av DNA-paket för reducerat pris har kunnat säljas i Båstad kommun, Höganäs kommun, Åstorp kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. Nu har möjligheten kommit till Bjuvs kommun genom ett samarbete med Swedbank.

– Vi är glada för Swedbanks engagemang i projektet som möjliggör ett reducerat pris på DNA-märkning och Polisens engagemang där de ställer upp på att delta på samtliga informationsmöten, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson.