Containerutsättning

Nya Öppettider från 14 maj
14 maj, 2018
Miljöstation på Tulpanen
23 januari, 2019

Containerutsättning

8/1 – 10/1

Gökgatan, Bjerringsväg 5, Nygatan 2, Västergatan

15/1 – 17/1

S. Storgatan 34, Östergatan 9, Ringtorget

22/1 – 24/1

Solgatan, Vintergatan, Höstgatan, Korngatan, Rapsgatan

Granar kan läggas vid miljöstationerna.