Inomhusmiljö

Vi vill att du som hyresgäst har en funktionell bostad med fungerande utrustning, ett godtagbart underhåll och en behaglig temperatur på luft och vatten.

Vi vill att du som hyresgäst har en funktionell bostad med fungerande utrustning, ett godtagbart underhåll och en behaglig temperatur på luft och vatten. Våra termostater håller en god inomhustemperatur på 21 grader C. Viss tillfällig avvikelse kan ske kring höst och vår, då utomhustemperaturen skiftar kraftigt mellan dag- och nattetid och termostaterna därför har svårt att hänga med.

Om du misstänker en fuktskada eller att något är fel på din ventilation eller termostater ska du anmäla detta till oss så att vi kan avhjälpa felet.

Vatten, ventilation och värme ingår i alla våra bostäder, undantaget radhusen på Gökgatan och Lärkgatan i Ekeby där du som hyresgäst betalar för den värme du förbrukar i hushållet.

Alla hyresgäster kan se över sin konsumtion av varmvatten och värme och där med påverka kostnaderna för uppvärmning av fastigheterna som i sin tur påverkar hyresnivån. Några tips är att inte låta kranen rinna under diskning, vädra kort och intensivt, anmäl om tätningslister kring fönster och dörrar behöver bytas, håll ventildon rena från damm och fett.