Bjuvsbostäder bygger nya lägenheter i Billesholm och Ekeby

Instruktioner för inkoppling av TV-boxen
1 december, 2017
Håll tjuvarna borta med DNA-märkning
28 februari, 2018

Bjuvsbostäder bygger nya lägenheter i Billesholm och Ekeby

Pressmeddelande från AB Bjuvsbostäder.

Under 2018 kommer marklägenheter att projekteras i Billesholm och i Ekeby blir det ett flervåningshus. Anhållan om nya detaljplaner i Ekeby och Billesholm lämnades in till kommunstyrelsen i höstas.

-Vi börjar med att uppföra 7 marklägenheter i Billesholm enligt en gammal detaljplan. Byggstart blir hösten 2018, berättar Mats Nilsson, VD på AB Bjuvsbostäder. Därefter rullar byggnationen på när de nya detaljplanerna är klara, fortsätter Mats Nilsson.

I Billesholm finns möjligheter att uppföra ca 20 stycken marklägenheter med 2 -3 rum på ca 60 – 70 m2. Platsen där lägenheterna byggs blir mellan Västergatan och Knutsgatan.

I Ekeby blir det ett punkthus vid Bjerringsväg 3 – 5. Huset byggs i 4 – 5 våningar med 16 – 20 stycken lägenheter. Även här blir 2 och 3 rumslägenheter.

-Samtliga marklägenheter och 1:a våningen på punkthuset får en liten täppa med uteplats, vilket vi tror kommer att uppskattas, säger Mats Nilsson.

Den fortsatta byggnationen i Billesholm och Ekeby beräknas starta 2019. Kundgruppen som Bjuvsbostäder vänder sig till är framförallt äldre som vill lämna sina villor. Mindre och moderna lägenheter är något som efterfrågas av den kategorin hyresgäster.

– Samtidigt kan yngre familjer köpa villor till ett bra pris. På det viset få vi igång flyttkedjorna. Produktionen av en lägenhet skapar nytt boende för flera familjer i flera led. I slutänden ökar inflyttningen till Bjuvs kommun, avslutar Mats Nilsson.

 

­AB Bjuvsbostäder är ett helägt allmännyttigt bostadsbolag till Bjuvs kommun. Bolaget har 1 101 lägenheter i samtliga kommundelar. Bolaget bildades 1963. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen genom att utveckla boendemiljöer som främjar en ökad livskvalitet i Bjuvs kommun.

 

Kontaktpersoner:                      VD, Mats Nilsson, 0709-585068, mats.nilsson@bjuvsbostader.se

Ordförande, Lennart Granström 0709-399886