AB Bjuvsbostäder informerar

Vi finns nu i våra nya lokaler
3 april, 2018
Nya Öppettider från 14 maj
14 maj, 2018

AB Bjuvsbostäder informerar

Med syfte att få klarhet i lägenheternas standard och utrustning, vilket lägger grunden till en rättvis hyressättning, kommer AB Bjuvsbostäder i samarbete med Hyresgästföreningen att under våren och sommaren 2018 att utföra en inventering av samtliga lägenheter i beståndet.

Besiktningen i lägenheterna utförs av vår representant Stefany, som kommer att kunna legitimera sig vid tillfället, och tar cirka en halvtimma. Ni kommer inom kort att få mer information om när vi planerar att besiktiga Er lägenhet.
Om du, eller någon annan, inte har möjlighet att vara hemma vid den angivna tidpunkten då just Din lägenhet ska besiktigas är det viktigt att du hör av dig på telefon numer 0735677673, eller via mail till info@bjuvsbostader.se . Vi kan gå in med reservnyckel om du ger oss tillåtelse i förväg.

Tack för att du samverkar till att uppdraget kan utföras.

AB Bjuvsbostäder Hyresgästföreningen Norra Skåne