Lägenhetsförråd utanför lägenheten

Information angående +55-hus i Billesholm
3 april, 2019
Dina kontaktuppgifter
15 april, 2019

Lägenhetsförråd utanför lägenheten

Alla lägenheter har ett förråd tillhörande lägenheten, de flesta finns i källare eller på vindar. Förråden har samma nummer som finns på lägenhetsdörren.

Det är hyresgästen som ansvarar för tillsyn av förrådet och att det hålls låst, även om man inte använder det till förvaring. Det är viktigt att göra det till en rutin att kolla förrådet med täta intervaller. Om man upptäcker tecken på inbrott, skada eller att obehörig lämnat saker där, ska man genast meddela AB Bjuvsbostäder genom felanmälan.

Vid avflyttning är hyresgästen ansvarig för att förrådet är tömt och avsopat, i annat fall kan det medföra en avgift. Det är heller inte tillåtet att ställa saker i förrådsgångar, trapphus eller dylika platser. Anmäl till oss om du ser att det finns saker ”på fel plats”.